Colometa

De voorstelling Colometa

De voorstelling  is gebaseerd op de roman La Plaça del Diamant van  de Catalaanse schrijfster Mercè Rodoreda. Volgens Gabriel García Márquez de mooiste roman die na de burgeroorlog in Spanje is uitgegeven.

Colometa (Duif) is het verhaal van Natalia, een eenvoudige vrouw in Barcelona die vertelt over haar leven voor en tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) en over haar leven daarna. Een persoonlijke en aangrijpende geschiedenis over de gevolgen van een oorlog, maar ook een ode aan de schoonheid van het leven en de kracht van de liefde. Met eenvoud en onschuld, kracht en moed werkt Natalia zich uit de maatschappelijke en persoonlijke chaos omhoog zonder zich een slachtoffer te voelen of rancuneus te zijn. Teder en zinnelijk stoft ze haar verleden af, rijgt ze de beelden in het heden aan elkaar en wordt de pijn van de oorlog en haar vroegere leven als Colometa helder in haar hoofd en in haar hart.
Gabriel García Márquez in bewondering over de roman: ‘Een mens die nog weet hoe de dingen heten heeft zijn ziel al half gered.’

NataliNatalia: ‘De klaagzang van de zee. Het komen en gaan van golven, met evenveel zin om te komen als om te gaan.’
w
w
w
w

Zonder titel, Mercè Rodoreda, Aquarel, 1955

Zonder titel, Mercè Rodoreda, Aquarel

Het verhaal van Natalia

Het verhaal van Natalia is qua intensiteit vergelijkbaar met de Griekse tragedie Medea, met dit verschil dat Natalia geen koningsdochter is maar een eenvoudige vrouw, zoals je die op straat tegenkomt of in de tram. Mensen als Natalia praten niet over zichzelf, alsof ze geen woorden en misschien ook geen behoefte hebben om zich tegen het leven te verweren. Daarom speelt Rosmarie Blaauboer Natalia, om haar een stem te geven, om haar verhaal zichtbaar te maken.

Natalia: ‘Thuis leefden we
zonder woorden en wat ik
voelde maakte me bang,
omdat ik niet wist of het
wel van mezelf was.
w

 

Natalia: ‘Niet zoveel vragen stellen, zei mijn
vader altijd. Maar dat kwam omdat ik niet wist
waarvoor ik eigenlijk op de wereld was.

 

ww
w

W
w
www
w
w
w
w
w
w
w

W
w

w

Natalia: ‘Zijn apenogen twinkelen.
Hij zegt: ‘Ik heb erg met uw verloofde
te doen, want binnen een jaar
bent u mijn vrouw.’

w w
w
w

w
w

Mercè Rodoreda

Gabriel García Márquez schreef in 1983 in memoriam aan de schrijfster : ‘Haar boeken doen een haast overmatige gevoeligheid vermoeden en een liefde voor de mensen en het leven in haar omgeving die misschien juist aan haar romans hun universele kracht geven. Ik geloof – als ik me goed herinner – dat Mercè Rodoreda de enige schrijfster of schrijver is die ik gedreven door een onweerstaanbare bewondering opzocht.´

Zonder titel, Mercè Rodoreda, Aquarel

w
w

w
ww
w

w
w
Mercè Rodoreda: Misschien is de belangrijkste van al mijn
eigenschappen een soort van onschuld die het mij mogelijk maakt
me in de wereld waarin ik moet leven goed te voelen.

w
w
w
www

w
w
w

w
De monoloog Colometa

is de tweede die Rosmarie Blaauboer op locatie speelt. Eerder maakte en speelde zij de voorstelling Emily Dickinson, waarin zij als Emily Dickinson het publiek ontvangt in het ouderlijk huis van de dichteres. Die voorstelling is met succes negentig keer gespeeld. In Colometa wordt het publiek wederom meegenomen in de leefwereld van een bijzondere vrouw.

Rosmarie Blaauboers bewerking van de veelgeprezen roman La Plaça del Diamant van de Catalaanse schrijfster Mercè Rodoreda is gebaseerd op de mooie, treffende Nederlandse vertaling van Elly Bovée, in 1987 uitgegeven bij De Bezige Bij, met de titel Colometa, toen een bestseller.
Gelukkig ligt Colometa in de vertaling van Elly Bovée, uitgegeven door Menken Kasander & Wigman, september 2016 opnieuw in de boekhandel! Klik hier voor informatie.

Colometa is gemaakt in samenwerking met acteur/regisseur Porgy Franssen en vormgeefster Stans Lutz onder de vlag van Stichting Blauw Land.
w

Met dank aan de Fundació Mercè Rodoreda voor het mogen afbeelden van de aquarellen
van Mercè Rodoreda.
Aquarellen Copyright © Fundació Mercè Rodoreda.

Colometa  is mede mogelijk gemaakt met steun van het       en het   


Rosmarie over Colometa      Colometa voor wie en waar?   Recensies en reacties      Auteur Mercé Rodoreda      Contact en boeken

Reacties zijn gesloten.