Stichting Blauw Land

 

Gegevens culturele ANBI Stichting Blauw Land.
Kvk nummer: 53992296
Postadres: Hof van Versailles 26 1064 NZ Amsterdam
0623640551/0610665396
m.h.meijs@xs4all.nl
www.rosmarie.nl/stichting-blauw-land.
RSIN/fiscaal nummer: 851106353
Bankrekeningnummer: NL09INGB0007415314

De Stichting is actief op het gebied van de podiumkunsten en kunst en cultuur in het algemeen in Nederland en in gebieden waar Nederlands gesproken wordt.

Het statutair bestuur van Stichting Blauw Land bestaat uit:
Voorzitter: Hendrikus Hermannus Bernardus Maria Lansink
Penningmeester: Alphonse Joseph Sandez RO
Secretaris: Martinus Hubertus Meijs

Artistiek leider van Stichting Blauw Land: Rosmarie Blaauboer

Doelgroepen zijn algemeen publiek, in het verleden hebben projecten zich gericht op de positie van de vrouw (Emily Dickinson) en slachtoffers van oorlog, werkelozen, vluchtelingen, ouders en kinderen. (Colometa). 

Stichting Blauw Land heeft ten doel:
Het tot stand brengen, toegankelijk maken, bevorderen en verspreiden van theatervoorstellingen, poëzie en literatuur en beeldende kunst, al dan niet in samenwerking met derden voor een zo breed mogelijk publiek.

Hoofdlijnen beleidsplan.
De stichting initieert en stimuleert, mede op advies van de artistiek leider, het (her)scheppen of bewerken van kleinschalige theaterproducties en andere podiumproducties, zoals verhalen en poëzie. Met de werkwijze wordt gepoogd publiek te bereiken dat anders niet met theater in aanraking zou komen. Overigens worden grote producties niet uitgesloten. De werkzaamheden vinden plaats op projectbasis. Het kan zo zijn dat bij de uitvoering of de ontwikkeling van een project de fondsenwerving stilligt. Fondsen worden voornamelijk gebruikt voor het initiëren van nieuwe producties, maar kunnen ook gebruikt worden om bestaande producties te hernemen. Er kan dus geld worden gereserveerd voor besteding in toekomstige jaren.

De wijze waarop stichting Blauw Land de fondsen werft:
De fondsen zijn door stichting Blauw Land geworven door subsidieaanvragen bij culturele subsidieverstrekkers en door aanvragen voor donaties aan instellingen en particulieren.

De wijze waarop Stichting Blauw Land fondsen en vermogen besteedt:
De besteding van fondsen en vermogen staat geheel in het teken van het tot stand brengen, toegankelijk maken, bevorderen en verspreiden van theatervoorstellingen, poëzie en literatuur, al dan niet in samenwerking met derden voor een zo breed mogelijk publiek.
De inkomsten vormen een bijdrage aan de productiekosten van de voorstelling of het project, zoals het schrijven of bewerken van teksten, het maken van decors en de aanschaf van technische hulpmiddelen, of het tijdelijk in dienst nemen van een regisseur, vormgever, muzikant/ componist, acteur, technicus of inspeciënt. 
De stichting beoogt niet een eigen vermogen aan te houden, wat niet wil zeggen dat inkomsten direct worden uitgegeven. De inkomsten kunnen, afhankelijk van het project, over meerdere jaren verspreid worden besteed, o.a. in verband met het onderhoud van technische hulpmiddelen en het hernemen van producties De Stichting heeft geen vast patroon van inkomsten en uitgaven. Als projecten zullen worden of zijn beëindigd wordt gezocht naar fondsen die passen bij het nieuwe project. 

De wijze waarop Stichting Blauw Land fondsen en vermogen beheert:
De geworven fondsen zijn gericht op het realiseren van specifieke projecten en daarvoor ook gebruikt. De restante fondsen zijn zeer marginaal en er dient daarvoor geen beleggingsbeleid te ontstaan. De stichting heeft geen beheerskosten.

Het beloningsbeleid:
Het bestuur van de stichting heeft besloten dat er geen sprake zal zijn van beloningen voor de bestuurders, directie en personeel van de stichting. De stichting heeft geen vaste medewerkers en 1 vrijwilliger,  nl Rosmarie Blaauboer. 

Verslag activiteiten 2013-2022:
Gespeelde voorstellingen van de toneelmonoloog Colometa en Emily Dickinson door Rosmarie Blaauboer:

2013
09-06-2013   (besloten try-out in tuin) Nijmegen
13-10-2013   (besloten try-out) Amsterdam

2014
14-02-2014        openbare voorstelling Dorpskerkje Marken-Binnen N-H
22-03-2014        (besloten) Kunst in de Kamer kring Ede/Wageningen
03-04-2014        openbare voorstelling cultureel centrum Thomashuis
                            (Dominicanenklooster) Zwolle
04-05-2014        openbare voorstelling Museum Kranenburgh Bergen N-H
                            (i.v.m. dodenherdenking)
24-05-2014        (besloten in tuin) Lelystad
25-05-2014        (besloten in tuin) Lelystad
19-06-2014        openbare voorstelling De Overkant Ouddorp Z-H
06-06-2014        openbare voorstelling Geelvinck Museum Amsterdam
19-09-2014        (besloten) Kunst in de Kamer kring Meppel
21-11-2014        (besloten) Vrije Universiteit Amstelland Amstelveen (sectie
                             Spaans)

2015
16-01-2015        openbare voorstelling Synagoge in Borne
17-01-2015        openbare voorstelling Ontmoetingskerk Bennekom
24-01-2015        (besloten) Campo del Sol (opleiding Spaans) Alkmaar
25 03-2015        (besloten) Amsterdam
25-05-2015        openbare voorstelling Instituto Cervantes Utrecht (Spaanse
                            cultuur en literatuur)
05-06-2015        (besloten )Amsterdam
13-09-2015        (besloten) Tolkamer
18-09-2015        openbare voorstelling Theater de Gruitpoort i.s.m.
                             Stadsmuseum Doetinchem
23-09-2015        (besloten) voor vrijwilligers van De Zonnebloem (zorg
                             gehandicapten) De Lier Z-H
30-10 2015        openbare voorstelling Hof van Versailles Amsterdam
31-10-2015        openbare voorstelling Hof van Versailles Amsterdam
01-11-2015        openbare voorstelling Hof van Versailles Amsterdam

2016;
16-03-2016        openbare voorstelling Colometa Honig Breethuis Zaandam
16-09-2016        besloten voorstelling Colometa, Vrouwen van Nu Heiloo
okt nov2016      4 openbare voorstellingen Colometa Theater Versailles
01-11-2016        openbare voorstelling Colometa Huis Kernhem Ede
03-11-2016        openbare voorstelling Colometa Cultureel cafë Dante Ede.

2017
10-03-2018        openbare voorstelling Emily Dickinson Theater Versailles.
11-03-2018        openbare voorstelling Emily Dickinson Theater Versailles.
19-03-2018        openbare voorstelling Emily Dickinson Theater Versailles.

2018
18-03-2018        besloten voorstelling Colometa (Verheij)
16-05-2018        openbare voorstelling Colometa School van Frieswijk.

Vanaf medio 2018 en in 2019 geen activiteiten door persoonlijke omstandigheden van de artistiek leider. Wel zijn de jaarrekeningen opgesteld. Sinds 2020 heeft geen optreden plaats kunnen vinden door de corona pandemie. Er is een activiteit gepland voor  oktober 2021 te Goes en een in december in de Wieringermeer.

2021
14-10-2021        besloten voorstelling Emily Dickinson
                            t.g.v. 100-jarig bestaan vrouwenleesclub te Goes.

2022
3-4-2022           Besloten voorstelling Colometa, leden van ’t Nut
                           (Cultuurschuur Wieringerwerf)

Financiële verantwoording:

Reacties zijn gesloten.