Rosmarie over Colometa

Rosmarie over Colometa:
w

‘Natalia, het vertellende personage in Colometa, vind ik ontroerend, aangrijpend en fascinerend. Door maatschappelijke chaos, in haar verhaal de Spaanse burgeroorlog, komt Natalia als getrouwde, jonge vrouw met kleine kinderen in een isolement. De oorlog wordt een innerlijke oorlog, een innerlijk gevecht om met het leven in contact te blijven.
w
Haar verhaal is tijdloos en universeel. Ze is de vrouw van hiernaast die een oorlog en een naoorlogse periode van chaos heeft doorstaan en die zelfs niet de kans heeft gehad om na te denken over een mogelijkheid om te vluchten. In Europa en over de hele wereld is ze een levend, bestaand persoon. Natalia’s karakter fascineert mij; met eenvoud, onschuld, een zekere mate van naïviteit vindt ze het contact met het leven, dat ze dreigde te verliezen, terug. Dat maakt haar tot een sterk personage. Haar verhaal eindigt met de vreugde, de dans en de muziek van het leven waarmee haar geschiedenis ook begonnen is.
w
Natalia vertelt haar leven als Colometa en haar ervaringen met de burgeroorlog niet aan haar naasten. Ervaringen kunnen dermate pijnlijk zijn dat ze niet verteld kunnen worden. Soms zijn er kostbare momenten dat de toegedekte geschiedenis wordt gedeeld met een vertrouwde vreemde. De vertrouwde vreemde is het publiek, bent u, u bent haar getuige en ook ik als actrice ben haar getuige, haar verhaal gaat over ons.
Ik hoop dat ik dit voor mij dierbare verhaal van Natalia met u kan delen.’

De voorstelling Colometa      Colometa voor wie en waar?   Recensies en reacties      

Auteur Mercé Rodoreda      Contact en boeken

 

 

Reacties zijn gesloten.