Stichting Blauw Land

Stichting Blauw Land

Gegevens culturele ANBI Stichting Blauw Land.
Het bestuur van Stichting Blauw Land bestaat uit:
Voorzitter: Hendrikus Hermannus Bernardus Maria Lansink
Penningmeester: Alphonse Joseph Sandez
Secretaris: Martinus Hubertus Meijs

Artistiek leider van Stichting Blauw Land: Rosmarie Blaauboer

RSIN/fiscaal nummer: 851106353

Kvk nummer: 53992296

Postadres: Hof van Versailles 26 1064 NZ Amsterdam
Internetadres: www.rosmarie.nl

Stichting Blauw Land heeft ten doel:
Het tot stand brengen, toegankelijk maken, bevorderen en verspreiden van theatervoorstellingen, poëzie en literatuur en beeldende kunst, al dan niet in samenwerking met derden voor een zo breed mogelijk publiek.

Rosmarie Blaauboer, artistiek leider van Stichting Blauw Land, heeft de Stichting opgericht om een beroep te kunnen doen op financiële ondersteuning bij het realiseren en kunnen spelen van haar theatervoorstellingen. In haar voorstellingen brengt ze verhalen van personen en personages uit de wereldliteratuur tot leven. Verhalen over mensen hun angsten, verlangens en geheimen en over de impact van het verleden. Is een mens in staat zich te bevrijden van zijn verleden? In haar voorstellingen geeft ze geen antwoord ze laat zien hoe mensen hiermee omgaan.
De voorstellingen van Rosmarie Blaauboer onderscheiden zich omdat ze op de meest uiteenlopende locaties in het land spelen om daarmee een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken. Het is van belang dat veel verschillende mensen de voorstellingen zien omdat de thematiek in Rosmarie Blaauboer haar werk, de geschiedenis en de persoonlijke verhalen van mensen, herkenbaar is voor iedereen. Daarbij zoekt Rosmarie altijd naar mogelijkheden om haar project in een bredere context te plaatsen, zodat mensen niet alleen de voorstelling zien, maar ook deelgenoot worden van (bijvoorbeeld) beeldende kunst, die refereert aan de voorstelling.

Beleidsplan Stichting Blauw Land 2014-2015:
Het spelen van openbare en besloten voorstellingen van de toneelmonoloog Colometa door Rosmarie Blaauboer. De monoloog, Colometa is een bewerking van de roman ‘La Plaça del Diamant’ van de Catalaanse schrijfster Mercè Rodoreda. Het liefdesverhaal van Natalia tegen de achtergrond van de Spaanse burgeroorlog. Volgens Gabriel García Márquez is ‘La Plaça del Diamant’ de mooiste roman die er na de Spaanse burgeroorlog in Spanje is verschenen. Hij schreef in bewondering over de roman: Een mens die nog weet hoe de dingen heten heeft zijn ziel al half gered. Voor de bewerking van de roman door Rosmarie Blaauboer heeft het Lirafonds een schrijverssubsidie toegekend.

Beleidsplan Stichting Blauw Land 2016-2017:
Op www.rosmarie.nl bij ‘actueel Colometa’ staat bij reacties en recensie hoe de monoloog met succes is ontvangen. N.a.v. dit succes wordt i.s.m. derden gekeken naar uiteenlopende locaties waar de toneelmonoloog Colometa voor een breed en divers publiek gespeeld kan worden.

I.s.m. derden wordt tevens gezocht naar een of meerdere specifieke locaties waar een serie voorstellingen van de monoloog Colometa gespeeld kan worden.

Natalia, het vertellende personage in Colometa, haar verhaal is tijdloos en universeel. Haar moed en levenskracht en haar wanhoop en eenzaamheid in een wereld van chaos, onderdrukking en geweld waarop je geen invloed hebt is van alle tijden. De monoloog kan mensen in contact brengen met pijnlijke ervaringen waarover ze, net als Natalia, niet (kunnen) praten. Mensen met andere achtergronden en uit andere culturen kunnen vaak hun verhaal niet kwijt omdat ze, net als Natalia, geen herkenning en aansluiting vinden voor hun verhaal en zo in een isolement kunnen komen. De voorstelling kan mensen uitnodigen om hun eigen verhaal te vertellen en naar verhalen van anderen te luisteren en dan wellicht herkennen dat er in essentie meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Instellingen en doelgroepen met een inhoudelijke relevantie met de inhoud van Colometa, zoals politieke vluchtelingen en anders getraumatiseerden zullen worden benaderd.

Rosmarie Blaauboer vindt het belangrijk om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en wil ook op locaties spelen waar vaak met vrijwilligers wordt gewerkt en het gevraagde bedrag voor de voorstelling niet volledig betaald kan worden. Om het tekort aan te vullen en zo nodig met een inspicient te kunnen werken zal misschien een beroep worden gedaan op financiële ondersteuning om de monoloog Colometa te kunnen spelen.

In 2014 en 2015 was er nog steeds vraag naar Emily Dickinson, de eerste monoloog van Rosmarie Blaauboer, mocht er in 2016 weer vraag naar zijn dan wordt de monoloog misschien weer gespeeld.

De wijze waarop stichting Blauw Land de fondsen zal werven:
De fondsen zullen door stichting Blauw Land worden geworven door subsidieaanvragen bij culturele subsidieverstrekkers en door aanvragen voor donaties aan instellingen en particulieren.

De wijze waarop Stichting Blauw Land fondsen en vermogen zal beheren: Het beheer van fondsen en vermogen zal uitsluitend plaatsvinden door deze rentedragend op een spaarrekening te plaatsen. Er zullen, gezien het doel en het risicomijdend karakter van de stichting, geen beleggingen plaatsvinden van de fondsen onder beheer.

De wijze waarop Stichting Blauw Land fondsen en vermogen zal besteden: De besteding van fondsen en vermogen zal geheel in het teken staan van het tot stand brengen, toegankelijk maken, bevorderen en verspreiden van theatervoorstellingen, poëzie en literatuur, al dan niet in samenwerking met derden voor een zo breed mogelijk publiek.

Het beloningsbeleid:
Het bestuur van de stichting heeft besloten dat er geen sprake zal zijn van beloningen voor de bestuurders, directie en personeel van de stichting.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2013-2015:
Tot begin juni 2013 het verder uitwerken van de tekst, voorbereiding en repetities van de toneelmonoloog Colometa door Rosmarie Blaauboer.

Gespeelde voorstellingen van de toneelmonoloog Colometa door Rosmarie Blaauboer:
2013
09-06-2013 (besloten try-out in tuin) Nijmegen
13-10-2013 (besloten try-out) Amsterdam
2014
14-02-2014 openbare voorstelling Dorpskerkje Marken-Binnen N-H
22-03-2014 (besloten) Kunst in de Kamer kring Ede/Wageningen
03-04-2014 openbare voorstelling cultureel centrum Thomashuis (Dominicanenklooster) Zwolle
04-05-2014 openbare voorstelling Museum Kranenburgh Bergen N-H (i.v.m. dodenherdenking)
24-05-2014 (besloten in tuin) Lelystad
25-05-2014 (besloten in tuin) Lelystad
19-06-2014 openbare voorstelling De Overkant Ouddorp Z-H
06-06-2014 openbare voorstelling Geelvinck Museum Amsterdam
19-09-2014 (besloten) Kunst in de Kamer kring Meppel
21-11-2014 (besloten) Vrije Universiteit Amstelland Amstelveen (sectie Spaans)
2015
16-01-2015 openbare voorstelling Synagoge in Borne
17-01-2015 openbare voorstelling Ontmoetingskerk Bennekom
24-01-2015 (besloten) Campo del Sol (opleiding Spaans) Alkmaar
25 03-2015 (besloten) Amsterdam
25-05-2015 openbare voorstelling Instituto Cervantes Utrecht (Spaanse cultuur en literatuur)
05-06-2015 (besloten )Amsterdam
13-09-2015 (besloten) Tolkamer
18-09-2015 openbare voorstelling Theater de Gruitpoort i.s.m. Stadsmuseum Doetinchem
23-09-2015 (besloten) voor vrijwilligers van De Zonnebloem (zorg gehandicapten) De Lier Z-H
30-10 2015 openbare voorstelling Hof van Versailles Amsterdam
31-10-2015 openbare voorstelling Hof van Versailles Amsterdam
01-11-2015 openbare voorstelling Hof van Versailles Amsterdam

Financiële verantwoording:

Reageren is niet mogelijk